Elbilen – en laddad historia

Toyota Prius - första modellen
Första Prius

Ordet elbil för lätt tankarna till någon av de tystgående taxibilar som glider fram mest överallt, framförallt i större städer. Toyota Prius är onekligen elbilen med stort E som satte elbilen på kartan och gav kategorin en skjuts i rätt riktning. Men även om associationerna till ordet elbil är en bil med futuristiska former och elegant ljud är inte elbilen på något sätt ny som fenomen. Det är faktiskt en väldigt gammal uppfinning, en uppfinning som mycket väl kunde ha fått luft under vingarna om inte bensinen hade varit så billig i början på 1900-talet.

Bensinbilen var betydligt snabbare i de båda motortypernas barndom och utbyggnaden av bensinstationer gick fort till skillnad mot servicenätet för elbilar som visserligen var väl utbyggt i städerna. Och även om det fanns laddningsstationer kunde inte elbilarna köra mer än några mil förrän de var tvungna att laddas. En föga imponerande hastighet på 20-30 km/h hjälpte heller inte till att bygga elbilens status. Bilen blev mest en medelklassföreteelse i större städer. Värt att notera är även att bensinbilens popularitet till stor del hade att göra med dess bullrande motor som gav dess ägare status och symboliserade framgång, och prestige. Ett ord som ”vrålåk” var inte på något sätt negativt laddat utan var helt och hållet ett positivt laddat ord.

Tillbaks till nutiden. Om du sett ett närmast ljudlöst fordon glida omkring är det med stor sannolikhet en Toyota Prius även om andra tillverkare sakta men säkert lanserat modell efter modell och på så sätt har sett till att marknaden nyanserats med en större mångfald. Och på tal om ljudlöshet bestämde EU nyligen att alla nya eldrivna fordon måste ge ifrån sig ljud när de kör i låga hastigheter, något som kommer att gälla från och med 2019. Det är ett resultat av att i princip alla elfordon är mycket tystgående i låga hastigheter (hastigheter under 30 km/h) vilket anses vara en säkerhetsrisk för övriga trafikanter som kanske inte hör att ett fordon närmar sig.

Vilken var den första elbilen?

Vilken som var den första elbilen är omstritt men enligt anrika Brittiska National Motor Museum är britten Magnus Volks elfordon från 1888 världens första. Andra menar att den första elbilen byggdes av William Morrison i Iowa 1891. Men redan 50 år tidigare hade en tysk vid namn Moritz von Jacobi, bosatt i Ryssland, byggt en båt som drevs av en elmotor.

Volks elektriska fordon
¨ Volks elektriska fordon
Morrisons fordon
Morrisons fordon

Elbilens laddade historia

1888 såg alltså vad som idag anses vara världens första elfordon dagsljus och under nästan 20 år hade elbilen en ständigt uppåtgående kurva. Amerikanska medelklassfamiljer hade ofta två bilar varav den ena, bensinfordonet, var avsedd för mannens längre resor medan kvinnan ofta hade en elbil, för kortare resor till och från ärenden i staden, som kunde laddas på natten. En anledning till att kvinnorna hade elbilar hade också till stor del att göra med att det var fysiskt krävande att dra runt startveven på de bensindrivna bilarna. De bensindrivna bilarna var också bullriga, oljiga och illaluktande till skillnad från de elektriska bilarna som precis som nuförtiden var tysta, rena och utsläppsfria.

Redan på den här tiden var de dessutom lättstartade och tvärtemot vad man kan tro fanns det dessutom gott om laddningsstationer i de amerikanska städerna. Just laddningsstationer har varit i skottgluggen i den nutida satsningen på elbilar. I och med att räckvidden har varit begränsad tills inte alltför länge sedan har det funnits ett behov av ett välutvecklat system av laddningsstationer. I takt med att batterierna har blivit bättre, stationerna och användarna fler har kritiken sakta lagt sig. Nu tillbaks till historien.

Runt sekelskiftet var hela 30% av de amerikanska bilarna drivna av el och i New York kring år 1900 var hela 90% av stadens taxibilar elektriskt drivna. Det är häpnadsväckande siffror minst sagt. På sikt skulle dock elbilarna komma att utgöra en liten del av det totala beståndet bilar. Fram till 1915 hade elbilarna dominerat i USA men när vägarna snabbt blev bättre och folk fick mer pengar ville man kunna köra längre än till grannbyn några mil bort. Här hade bensindrivna bilar en tydlig fördel. Vid denna tid var bensin och olja väldigt billigt vilket bidrog till att elbilen fick se sig slagen. (I Europa hade elbilen en kort framgångshistoria i och med andra världskriget (1939-1945) då bensinen plötsligt blev en bristvara.)

Gammal Taxi NYC
Gammal Taxi NYC

 

Den första trafikboten som skrevs ut i New York var för övrigt för en elektriskt driven Taxi, 20/6, 1899.

Elbilen – proppen ur och proppen i

När elbilen kom på 1890-talet var den revolutionerande då man plötsligt hade ett fordon som inte var beroende av häst. Men när oljan blev billigare och det fanns bilar som kunde ta sig längre var elbilen plötsligt ett minne blott. Proppen hade dragits ur. Men bara för ett sekel. Som så mycket annat går även transportmedels popularitet i cykler. Precis som spårvagnar och cyklar på senare tid har fått ett uppsving har även elbilen återfått sin plats i rampljuset. Sedan 1970-talet har elbilen sakta men säkert jobbat sig tillbaka. 1971 körde man elbil på månen. På golfbanor har elbilen länge varit ett stående inslag och sakta men säkert börjar elbilar bli ett alltmer ordinärt inslag i stadsbilden. Den utdragna proppen är tillbaka på plats.

Lunar Rover Vehicle

Elbilens framgång

Sedan 1990-talet har utvecklingen tagit fart. I Sverige genomfördes exempelvis en elbilsupphandling på 90-talet som på ett sätt lade grunden för elbilens fortsatta framgång. När sedan priserna på olja steg i början av 2000-talet tog intresset fart på riktigt i kombination med att klimatdebatten intensifierades med bränslesnåla och miljömedvetna bilar i fokus. Kritiken lurade dock runt hörnet. Precis som för snart 120 år sedan menade man att räckvidden var för kort, till stor del på grund av tunga blybatterier. De tunga blybatterierna är numera ersatta av litiumjonbatterier och många bilar som kallas elbilar är bilar som använder sig av såväl fossila bränslen som el, så kallade hybridbilar. Hybridbilarna har haft en stor betydelse vad gäller att lyfta elbilens status eftersom den har fungerat lite som en brygga mellan det fossila fordonet och hundraprocentiga elfordon, men något som bör klarläggas är att inte heller hybridbilen är ett nytt fenomen. För mer än hundra år sedan, år 1900 för att vara exakt, lanserade Ferdinand Porsche en hybrid med två förbränningsmotorer som i sin tur drev två elmotorer.

Hybridbilens och elbilens framgång manifesteras av att årets bil 2005 var en hybridbil. 2010 fick en helt och hållen eldriven bil pris som årets bil. Enligt statistik har i runda slängar varannan person i Sverige bil och svenska energibolag har gått ut med en önskan om att runt 15% av alla bilar ska vara el- eller laddhybrider 2020. Den svenska regeringen har i sin tur som mål att fossila bränslen ska vara utfasade i landet 2030. EU i sin tur har som målsättning att all trafik inom tätorter ska vara utsläppsfri 2050.